De Kopermolen presenteert: Concert door talenten van het conservatorium Maastricht

7 Oct 2018 vanaf 12.00 uur, De Kopermolen

Het Conservatorium Maastricht koestert het talent dat het in huis heeft. Niet alleen studenten die na hun voortgezet onderwijs een carrière in de muziek willen opbouwen, maar ook jongere leerlingen, die blijk geven vaneen uitzonderlijke aanleg voor muziek: een perfect gehoor, een groot gevoel voor ritme of een uitstekende vingertechniek. Dit soort studenten nodigen we uit om te komen studeren en gebruik te maken van het op de persoon afgestemde onderwijsprogramma..

Naast de gewone dag op school geeft het Conservatorium Maastricht – in de Afdeling Klassiek of Jazz- begeleiding in op de student afgestemde muzieklessen.  Lessen theorieën samenspel, lessen (in groepsverband of individueel) van de hoofdvakdocent voor het eigen instrument. Daarbij is veel thuisstudie ingepland. Dat is nodig als men op dit hoge niveau wil meekomen. Bij de toelating moeten er testen worden gedaan om vast te stellen of de kandidaat voldoende niveau heeft.

In de Kopermolen treden op 7 oktober ‘s middags de ze studenten op.

Tick Me!

Subscribe to the Tickli Newsletter to get the latest news!