Love in a Mist

5 juin - 15 août 2021, Bureau Europa

Deze tentoonstelling brengt het verhaal over de architectuur van vruchtbaarheid, over de ruimte gevormd door maatschappelijke opvattingen, over de vrouwen die meters maken voor de volgende generaties. In deze tentoonstelling tonen we heldinnen, de dames op de barricades en de ruimtelijke gevolgen waarbij de strijd om zelfbeschikking over het lichaam en regulering van de vruchtbaarheid de spil van de expositie vormen.

This exhibition interweaves narratives about the architecture of fertility, the space shaped by social attitudes, and the women who ensure a better future for upcoming generations. At this exhibition’s core are the heroines, the ladies on the barricades, the spatial consequences of the struggle for self-determination of the body and fertility regulation.

Tick Me!

Abonnez-vous à la Newsletter de Tickli et restez informé !