Archeo Festival Sempervivetum MMXXII

26 - 28 aug 2022, Romeinse Vallei Bocholtz

Het ArcheoFestival Sempervivetum MMXXII is een toneelvoorstelling die in de openlucht zal plaatsvinden, vrijwel direct op de plaatsen waar de vele archeologische vondsten in de 'Romeinse Vallei' zijn gedaan. De 'Romeinse Vallei' is gesitueerd rondom Hoeve Vlengendaal in Bocholtz, gemeente Simpelveld.

Das ArcheoFestival Sempervivetum MMXXII ist eine Theatervorstellung, die unter freiem Himmel stattfindet, fast direkt an den Fundstellen der zahlreichen archäologischen Funde im "Tal der Römer". Das 'Römische Tal' befindet sich in der Umgebung von Hoeve Vlengendaal in Bocholtz, Gemeinde Simpelveld.

De bezoekers worden van scene tot scene begeleid door een verteller die de betreffende scene inleidt. In deze theatervoorstelling ondergaande deelnemers de verhalen. Zo maken ze bijvoorbeeld kennis met de legionair die zijn zilveren munten begraaft, leren ze de Dame van Simpelveld kennen, maar zijn zij ook getuige van de onderhandelingen om de Sarcofaag aan te kopen voor de collectie van het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. De scenes worden deels in het Algemeen Beschaafd Nederlands en deels in het Ripuarisch opgevoerd. Ripuarisch is het, sinds de komst van de Franken, in deze regio gesproken dialect. De vertellers, die in het Nederlands de begeleiding voor hun rekening nemen, zorgen voor eenieder voor de goede begrijpelijkheid van de scenes.

Die Besucher werden von Szene zu Szene von einem Erzähler begleitet, der in die jeweilige Szene einführt. Bei dieser theatralischen Aufführung tauchen die Teilnehmer in die Geschichten ein. Sie lernen zum Beispiel den Legionär kennen, der seine Silbermünzen vergräbt, sie lernen die Dame von Simpelveld kennen, aber sie werden auch Zeuge der Verhandlungen über den Kauf des Sarkophags für die Sammlung des Nationalen Museums für Altertümer in Leiden. Die Szenen werden zum Teil in Niederländisch und zum Teil in Riparian aufgeführt. Ripuarisch ist der Dialekt, der in dieser Region seit die Zeit der Franken gesprochen wird. Die Erzählerinnen und Erzähler, die die Scènen mehrere Male auch in Deutscher Sprache begleiten, sorgen dafür, dass die Szenen für jeden verständlich sind.

Startpunt van het ArcheoFestival is Hoeve Overhuizen. Recent door Zorggroep Meander in gebruik genomen om bewoners met een dementie achtergrond te verzorgen. Hier vertrekken de deelnemers in groepen van maximaal 35-40 personen met tussenpozen van 20 minuten. Aangezien de groepsgrootte beperkt is en het geheel zich in de openlucht afspeelt, zijn verder geen specifieke Corona-maatregelen van kracht.

Startpunkt des ArcheoFestivals ist Hoeve Overhuizen. Kürzlich von der Zorggroep Meander für die Betreuung von Bewohnern mit Demenz in Betrieb genommen. Hier starten die Teilnehmer in Gruppen von bis zu 35-40 Personen im 20-Minuten-Takt. Da die Gruppengröße begrenzt ist und die gesamte Veranstaltung unter freiem Himmel stattfindet, sind keine weiteren spezifischen Corona-Maßnahmen in Kraft.

Het theaterparcours wordt te voet of met de (eigen) fiets, scootmobiel of anderszins afgelegd. Onder begeleiding van een verteller vertrekt de groep naar de ongeveer 300 meter verderop gelegen eerste scene.

DasTheaterparcours wird zu Fuß oder mit dem (eigenen) Fahrrad, einem Mobilitätsroller oder anderen Mitteln zurückgelegt. In Begleitung eines Erzähler macht sich die Gruppe auf den Weg zum ersten Schauplatz, der etwa 300 Meter entfernt ist.

De voorstelling wordt afgesloten met een korte rit per huifkar naar het Bezoekerscentrum Bocholtz. Hier staat een replica van de Sarcofaag van de Dame van Simpelveld en de daadwerkelijke askist van de Heer van Bocholtz. Meerdere vondsten uit de Romeinse Vallei worden hier getoond. Ook zal een film van ongeveer 15 minuten te zien zijn. Deze film, samengesteld door het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden, toont foto’s, filmmateriaal en zelfs Polygoon journaal beelden vanaf de vondst van de Sarcofaag van de Dame van Simpelveld tot en met de recente renovatie in 2021.

Die Vorstellung endet mit einer kurzen Fahrt im Planwagen zum Besucherzentrum Bocholtz. Hier finden Sie eine Nachbildung des Sarkophags der Dame von Simpelveld und die eigentliche Askese des Herrn von Bocholtz. Hier sind mehrere Funde aus dem "Tal der Römer" ausgestellt. Außerdem wird ein Film von etwa 15 Minuten Länge gezeigt. Dieser vom Nationalen Museum für Altertümer in Leiden zusammengestellte Film zeigt Fotos, Filmmaterial und sogar Polygoon-Wochenschauaufnahmen von der Entdeckung des Sarkophags der Frau von Simpelveld bis zur jüngsten Renovierung im Jahr 2021.

Tick Me!

Schrijf je in voor de Tickli Nieuwsbrief en blijf op de hoogte!